سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عزل وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان و توظیف معین انرژی آن وزارت به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب برعلاوه وظیفه فعلی شان

۱۹ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره یازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با صدور این حکم،علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان از وظیفه شان عزل و الی تعیین و معرفی کاندید وزیر جدید به ولسی جرگه شورای ملی، سرپرستی از امور وزارت انرژی و آب به انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی آن وزارت، بر علاوه وظیفه فعلی شان، سپرده میشود.

 از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برایشان استدعا می نمایم.

  

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 


اشتراک گذاری