سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری ا.ا

۲۴ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقرة (13) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترمه حسینه صافی، به حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

از خداوند متعال (ج)، توفیقات مزید برایشان آرزو میکنم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری