حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد عضویت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

۱۵ جدی ۱۳۹۷

به‌تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت‌و‌ چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین دکتور عبدالله عطائی را، به‌حیث نامزد عضویت ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.
وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف است تا نامزد متذکره را با رعایت حکم جزء ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی، جهت اخذ رای تائید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.


محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری