سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد عضویت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

۱۵ جدی ۱۳۹۷

به‌تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت‌و‌ چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین دکتور عبدالله عطائی را، به‌حیث نامزد عضویت ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.
وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف است تا نامزد متذکره را با رعایت حکم جزء ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی، جهت اخذ رای تائید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.


محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری