سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت و معرفی‌شان به ولسی جرگه شورای ملی

۱۷ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم اجمل احمدی، بحیث نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندیدای متذکره را با رعایت صراحت فقره ۳ مادۀ نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری