سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست اداره ملی استندرد

۲۰ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین پوهنمل دکتور محمد موسی علمی را در بست خارج رتبه بحیث سرپرست اداره ملی استندرد منظور می‌نمایم.  

از خداوند منان (ج) توفیقات مزیدشان را در وظایف محوله خواهانم.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری