سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست اداره ملی استندرد

۲۰ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین پوهنمل دکتور محمد موسی علمی را در بست خارج رتبه بحیث سرپرست اداره ملی استندرد منظور می‌نمایم.  

از خداوند منان (ج) توفیقات مزیدشان را در وظایف محوله خواهانم.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری