سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست اداره ملی استندرد

۲۰ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین پوهنمل دکتور محمد موسی علمی را در بست خارج رتبه بحیث سرپرست اداره ملی استندرد منظور می‌نمایم.  

از خداوند منان (ج) توفیقات مزیدشان را در وظایف محوله خواهانم.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری