سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری ا.ا

۱۷ حمل ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم سید انور سادات، بحیث سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان منظور است.

 

از خداوند متعال (ج)، توفیقات مزید برایشان آرزو می‌کنم.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری