سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین محمد اکبر استانکزی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی ج. ا. ا

۲۰ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره سوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم اکبر استانکزی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ج. ا. ا به عوض محمد عوض یاری منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برای شان استدعا می‌نمایم.

                                                    

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری