سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین محمد ولی علیزی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی ج. ا. ا

۲۰ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره سوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم محمد ولی علیزی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ج. ا. ا به عوض محمد نادر صفری منظور است.

از خداوند متعال(ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برای‌شان استدعا می‌نمایم.                                                     

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری