سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و معرفی‌شان به ولسی جرگه شورای ملی

۰۳ جوزا ۱۳۹۸

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمد فهیم هاشمی، به حیث نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقره ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری