سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

احکام

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت تحصیلات عالی جمهوری ا.ا
۰۴ جوزا ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی، به‌حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، با حفظ حقوق کادر علمی منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری ا.ا
۰۳ جوزا ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم محمد فهیم هاشمی، به حیث سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و معرفی‌شان به ولسی جرگه شورای ملی
۰۳ جوزا ۱۳۹۸

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمد فهیم هاشمی، به حیث نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین محمد اکبر استانکزی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی ج. ا. ا
۲۰ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره سوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم اکبر استانکزی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ج. ا. ا به عوض محمد عوض یاری منظور است.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین لیاقت الله بابکرخیل به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی ج. ا. ا
۲۰ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره سوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم لیاقت‌الله بابکرخیل به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ج. ا. ا به عوض محمد عثمان رحمانی منظور است.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین محمد ولی علیزی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی ج. ا. ا
۲۰ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره سوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم محمد ولی علیزی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی ج. ا. ا به عوض محمد نادر صفری منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری ا.ا
۱۷ حمل ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم سید انور سادات، بحیث سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان منظور است.