سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۷

۱۴ قوس ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر روز ۱۴ قوس ۱۳۹۷ در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

ابتدا جلالت‌مآب ریس جمهوری اسلامی افغانستان برگزاری موفقانه کنفرانس جنیوا را به اعضای محترم کابینه و کافه‌ ملت افغانستان تبریک گفت و تدویر آن را یک موفقیت دیگر حکومت وحدت ملی در عرصه حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تلقی نمود. وی از زحمات همکاران ریاست اجرائیه، وزارت‌های امور خارجه، مالیه، سکتور خصوصی، جامعه مدنی و ریاست تشریفات ارگ ریاست جمهوری که در برگزاری این کنفرانس بذل مساعی نمودند، ابراز قدردانی کرده و به وزرای مالیه و امور خارجه وظیفه سپرد که از زحمات کارمند مربوط خویش تقدیر به عمل آورند.

همچنین جلالت‌مآب درباره تسریع پروسه صلح قابل تطبیق و منظم و برگزاری انتخابات در وقت و زمان معین آن تأکید نمود و مشروعیت نظام را منوط به برگزاری انتخابات دانست و آوردن صلح و دستیابی به آن را در این مقطع زمان یک حرکت سنجیده و با تدبیر عنوان کرد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به وضعیت اقلیمی کشور به ارگان‌های ذیربط وظیفه سپرد که درباره خشکسالی و جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها؛ تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ و یک طرح جامع و همه‌جانبه را در قسمت مدیریت تغییر اقلیم ترتیب و به منصه اجرا قرار دهند.

طبق اجندا؛ معین مالی وزارت مالیه گزارش آن وزارت را در مورد پیشرفت کمی و کیفی پروژه‌های انکشافی وزارت‌ها و ادارات دولتی را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمود که با درنظرداشت گزارشات واصله از نهاد دولتی، الی ۱۳ قوس سال روان حدود ۷۸.۹ فیصد بودجه انکشافی دولت به مصرف رسیده و پیش‌بینی می‌شود که الی اخیر سال جاری ۸۵ فیصد بودجه به مصرف برسد. وی با توجه به گزارش‌های نهادهای دولتی، افزود که تعدادی از ادارات چالش‌های پیرامون مصرف بودجه انکشافی را موضوعاتی چون ناامنی، ضعف قراردادی‌ها، طولانی بودن پروسه تدارکات و سیستم جدید فورمه‌های بودجوی عنوان نمود و تعدادی دیگر آنان کمبود بودجه، معضله زمین، تأخیر در تصویب بودجه به وسیله پارلمان، تأخیر در موافقه دونر، سیستم جدید بودجه و مشکلات اقلیمی را نیز به عنوان مشکل ارائه و از پیشنهادهای نهادهای دولتی جهت رفع نواقص یادشده یادآوری نمود و گفت که اکثر آنها خواستار تأمین امنیت، کوتاه‌سازی و ساده‌سازی پروسه تدارکات، افزایش بودجه، تسریع اجرای تخصیصات، حواله‌ها و روند استخدام و حل مشکلات افمیس (AFMIS) شده‌اند.

همچنین وی درباره جمع‌آوری عواید به جلسه معلومات ارائه نمود و افزود که الی ۱۳ قوس سال روان مبلغ ۱۷۹ میلیارد افغانی جمع‌آوری گردید که این مبلغ بالاتر از هدف تعیین‌شده توسط این وزارت و IMF می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه گزارش وزارت مالیه در مورد پیشرفت کمی و کیفی پروژه‌های انکشافی وزارت‌ها و ادارات دولتی و جمع‌آوری عواید از جانب آن وزارت را تأیید نمود.

متعاقباً وزیر تحصیلات عالی طرح بدیل مشترک آن وزارت و وزارت معارف در مورد میکانیزم تطبیق و مسؤولیت پیشبرد برنامه آماد‌گی کانکور را به جلسه مطرح نمود و گفت که هدف این طرح اختصاص سهمیه معین برای داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز است. براساس این طرح زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایات مربوط در نظر گرفته شده که از این سهمیه‌های اختصاصی منطقه‌یی، فارغانی مستفید شده می‌توانند که حد اقل سه سال اخیر دوره مکتب را در ولایات مربوطه تکمیل کرده باشند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید طرح مذکور، به وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف وظیفه سپرد که روی کیفیت و معیاری‌سازی تمرکز بیشتر نموده و این روند را طی مدت دو سال آینده تکمیل نماید.

سپس وزیر تحصیلات عالی گزارش آن وزارت را درباره ارزیابی وضعیت کیفی ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی را به جلسه ارائه و افزود که به اساس هدایت فقره ۵ مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، به تعداد ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی موجود در کشور توسط کمیته مختلط با درنظرداشت معیارات وضع‌شده ملی و بین‌المللی، ارزیابی شد که متأسفانه هیچ یک از نهادهای مذکور درجه عالی را کسب ننموده و به تعداد ۵ نهاد خوب، ۱۴ نهاد متوسط، ۲۰ نهاد ضعیف و ۶ نهاد دیگر بسیار ضعیف ارزیابی گردید.

وی برای هر کتگوری فوق‌الذکر پیشنهادهای مشخصی را جهت ارتقای ظرفیت آن ها به جلسه ارائه  نمود و گفت که در صورت عدم تحرک نهادها جهت اصلاح نقاط ضعف‌شان تعزیراتی در نظر گرفته شده است.

وزیر تحصیلات عالی با درنظرداشت عدم پاسخگویی تعدادی از اسناد تقنینی کشور جهت تمویل مراجع ارزیابی‌کننده وزارت تحصیلات عالی جهت رفع مشکلات و ارزیابی معیاری و با کیفیت موسسات تحصیلات عالی، طرزالعمل حمایت مالی برنامه‌ها و فعالیت‌های علمی را نیز غرض تصویب به کابینه پیشکش نمود.

 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، گزارش وزارت تحصیلات عالی را درباره ارزیابی وضعیت کیفی ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی را تأیید نمود و آن وزارت را مؤظف کرد که برای نهادهای ضعیف جهت اصلاح نقاط ضعف‌شان میعاد زمان یک‌ساله را تعیین نماید و همچنین طی پلان واضح در جهت لغو مجوز و منع فعالیت برنامه‌های طبی نهادهایی که در کتگوری بسیار ضعیف قرار دارند، اقدام و محصلین نهادهای مذکور را به سایر نهادهای کتگوری بلندتر تبدیل نماید. همچنین به اداره امتحانات وظیفه سپرد که به همکاری وزارت تحصیلات عالی طرح واضح را جهت اخذ امتحانات کانکور تمامی نهادهای تحصیلی اعم از دولتی و خصوصی ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.

در ادامه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تحصیلات عالی را موظف نمود که ضمن تعدیل مقرره کرایه، سفریه و جیب خرج، وضعیت کیفی رشته‌های موجود تمامی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ارزیابی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارائه نماید.

در ادامه رهنمود مدیریت حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی توسط وزیر صحت عامه به جلسه پیشکش و علاوه گردید که هدف اساسی این رهنمود تطبیق موفقانه مقرره فیس و مدیریت اخذ فیس در سطح شفاخانه‌ها، ارائه خدمات صحی شفاخانه‌یی، عرضه خدمات معیاری مطابق به استندردهای قبول‌شده طبی با درنظرداشت وضع و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی در کشور و همچنین ترویج فرهنگ حسابدهی و شفاف، کاهش مراجعین غیر ضروری، جلوگیری از اخذ پول به شکل غیرقانونی، تأمین نیازمندی‌های عاجل، تداوی رایگان مریضان بی بضاعت و ایجاد میکانیزم جهت تأمین عواید شفاخانه‌ها می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه رهنمود مذکور را تصویب کرد و وزارت صحت عامه را موظف نمود که در این رهنمود برای مریضان زن؛ ۲۰ فیصد تخفیف را در نظر گرفته و جهت سهولت به مریضان بی بضاعت؛ در ایجاد کمیته نظارت حق‌الاجرت (فیس) تجدید نظر نماید.

به همین ترتیب؛ وزیر صحت عامه طرح ایجاد اداره ملی اعتباردهی مراقبت‌های صحی افغانستان و ترکیب و لایحه وظایف هیئت مدیره آن را به جلسه ارائه نمود و گفت که هدف از ایجاد اداره ملی اعتباردهی، ایجاد یک سیستم ملی مدیریت کیفیت در زمینه ایجاد فرهنگ کیفیت و مصونیت خدمات صحی، آموزش و مدیریت تغییر و گردآوری معیارات و توحید کارهای گذشته برای ایجاد سیستم مدیریت کیفیت است. وی همچنین تصریح نمود که اداره مذکور برای مدت سه سال در چوکات وزارت صحت عامه و بعد از این مدت به حیث اداره مستقل ایجاد خواهد گردید که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس، پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر چگونگی قرارداد دیزاین تعمیر جدید موزیم ملی با شرکت‌های برنده اول و دوم توسط سرپرست آن وزارت به جلسه مطرح و علاوه گردید که قبلاَ براساس فیصله شورای وزیران وقت، کار دیزاین و نقشه‌های تعمیر جدید موزیم ملی از منبع واحد تأیید گردیده بود که در نتیجه رقابت مهندسی بین‌المللی شرکت AV62 برنده مقام نخست شناخته شد؛ اما شورای وزیران وقت، قرار داد مذکور را به شرکت دوم به نام TUNON تصویب نمود و این در حالی است که شرکت برنده دوم خواهان کار مشترک با شرکت AV62 می‌باشد. اکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره انتخاب یکی از این دو شرکت‌ها و یا کار مشترک‌شان به منظور انکشاف و پیشرفت کار ساخت موزیم ملی از منبع واحد طالب هدایت کابینه می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف نمود که پیشنهاد مذکور را غرض بحث مفصل به جلسات کمیسیون تدارکات ملی ارائه نماید.

متعاقباً، وزیر فواید عامه استملاک موازی ۱۸۸۰ متر مربع زمین ملکیت اسامی محمد علم واقع ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را به منظور احداث لین دوم سرک جلال‌آباد - تورخم به قیمت مجموعی مبلغ (۱۲۲۲۰۰۰۰) دوازده میلیون و دوصد بیست هزار افغانی و استملاک موازی ۵۲.۹۰ جریب زمین زراعتی ملکیت ۶۱ تن را به منظور احداث پروژه سرک دوشی- بامیان به قیمت مجموعی مبلغ (۳۳۶۰۹۹۱۱) سی و سه میلیون و ششصد و نه هزار و نه صد و یازده افغانی که طی مراحل قانونی آن نهایی گردیده است را به جلسه مطرح نمود که کابینه آن را تأیید نمود.

به همین ترتیب؛ سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی بالاثر تقاضای فامیل و ارادتمندان حضرت مولانا سید نذرالله ابراهیمی، موضوع فروش موازی ۲۰۸۷ متر مربع زمین دولتی واقع قریه خواجه رواش ولسوالی ده سبز ولایت کابل جهت توسعه محوطه زیارت سید مولانا نذرالله ابراهیمی را برای آنان، در جلسه مطرح نمود و گفت که قبلاً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۰ موازی (۱۰۰۲۳) ده هزار و بیست و سه متر مربع زمین دولتی واقع عقب قصبه خانه‌سازی، غرض اعمار زیارت مولانا ابراهیمی و سایر ملحقات آن در اختیار وزارت حج و اوقاف قرار داده شده است. از اینکه براساس اندازه‌گیری توسط نمایندگان وزارت شهرسازی و اراضی معلوم شد که موازی ۲۰۸۷ مترمربع زمین بیشتر از اندازه تعیین شده در حکم غرض اعمار آن زیارت اختصاص یافته است. اکنون فامیل و ارادتمندان مرحومی جهت توسعه محوطه زیارت مذکور خواهان خریداری موازی ۲۰۸۷ متر مربع زمین دولتی جوار آن گردیده که موضوع غرض اتخاذ تصمیم به جلسه کابینه ارائه می‌گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، فروش موازی ۲۰۸۷ متر مربع زمین دولتی واقع قریه خواجه‌رواش ولسوالی ده سبز ولایت کابل را جهت توسعه محوطه زیارت مولانا نذرالله ابراهیمی تأیید نمود و وزارت شهرسازی و اراضی را مؤظف نمود که در طی مراحل و نهایی‌سازی آن طبق قانون اقدام نموده و به همکاری وزارت عدلیه در قانون تنظیم امور زمینداری ماده‌ای را در مورد فروش زمین‌هایی که برای ایجاد و توسعه اماکن مقدسه در نظر گرفته می‌شود، بدون مزایده و داوطلبی با رعایت سایر جوانب تخنیکی و حقوقی، تثبیت ملکیت و مشروط به تصویب کابینه ایزاد و قانون مذکوره را تعدیل و طی مراحل نماید.

در ادامه سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی موضوع درخواست خریداری موازی ۲۵ جریب زمین دولتی از جانب آمر دارالعلوم غیاثیه ولایت هرات را به جلسه مطرح کرد و از طی مراحل قانونی آن اطمینان داد که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فروش زمین مذکور را از قرار فی جریب ۱۵۰ یکصد و پنجاه هزار افغانی تأیید نمود.

بعداً پیشنهاد اداره اراضی افغانستان مبنی بر تبادله موازی ۱۲.۳۷ جریب زمین ملکیت عبدالقادر که تحت کاسه بندشاه و عروس قرار گرفته است که در بدل موازی ۲۶.۷۴ جریب زمین دولتی واقع دامنه کوه افشار (قرغه) توسط سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به جلسه مطرح شد و علاوه گردید که تا کنون اسناد زمین مذکور در سه مرحله مورد بازنگری قرار گرفته و طی مراحل قانونی آن نهایی گردیده است که مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

سپس؛ سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی طبق صراحت فقره ۱۵ مصوبه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ کابینه؛ پیشنهادهای انتقال ۱۹ مورد زمین دولتی جهت اعمار تأسیسات عام‌المنفعه و دولتی چون پارک‌های صنعتی، مکاتب، تعمیر اداری، شفاخانه، کمرگات، مرکز اصلاح و تربیه اطفال، سب‌استیشن‌های برق، پروژه‌های برق آفتابی و توزیع نمرات رهایشی برای ورثه شهدا و معلولین را به جانب وزارت مالیه به جلسه مطرح کرد که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

به همین ترتیب وی انتقال موازی ۳۶۴۴.۱ جریب زمین دولتی در ولسوالی‌های چهارآسیاب، خاک‌جبار، استالف و پغمان ولایت کابل را به وزارت ترانسپورت و یا اداره انکشاف زون پایتخت جهت اعمار ترمینل‌های ترانسپورتی به جلسه مطرح نمود که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان انتقال زمین‌های مذکور را به اداره انکشاف زون پایتخت مورد تصویب قرار داد.

در اخیر جلسه، چهار مورد معاهده بین‌المللی توسط معین اداره و منابع وزارت امور خارجه به جلسه مطرح نمود که  مورد تأیید کابینه قرار گرفت.


اشتراک گذاری