سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۸

۲۰ حمل ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد دیدارشان با خانم فدریکا موگرینی مسؤول روابط خارجی و نماینده خاص اتحادیه اروپا به جلسه کابینه معلومات ارائه و ضمن استقبال از موقف اصولی اتحادیه اروپا و تأیید ارزش‌های قانون اساسی؛ از صدور اعلامیه آن اتحادیه که دربرگیرنده همکاری در راستای همه‌شمول ساختن پروسه صلح، اصلاحات در سکتور امنیتی، تضمین توافقنامه صلح در صورت درخواست از سوی جوانب ذی‌دخل، همکاری در ادغام مجدد جنگجویان و خانواده‌های‌شان و توسعه تجارت و اتصال منطقه‌یی می‌باشد، ابراز امتنان نمود. ایشان به مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک وظیفه سپرد تا اعلامیه متذکره را به اطلاع عامه رسانیده و همچنین وزارت‌های امور خارجه و مالیه؛ قدمه‌های بعدی آن را با جانب اتحادیه اروپا تعقیب نمایند.

در ادامه؛ جلالت‌مآب‌شان تشریف‌آوری محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی را به جلسات کابینه خیرمقدم گفت و برای‌شان در امور محوله موفقیت‌های مزید را استدعا نمود.

هکذا؛ معاون دوم مقام ریاست جمهوری در مورد منار جام ولایت غور صحبت نمود که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا طبق فیصله شورای وزیران حکومت وحدت ملی در هماهنگی وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله زمینه سفر هیئت را جهت ترمیم منار جام مهیا و در ترکیب هیئت متذکره نماینده اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری را نیز شامل نماید.

طبق اجندا، مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک طرح گزارشدهی و پاسخ‌دهی به ملت از فعالیت‌های حکومت را به جلسه ارائه کرد و افزود که این طرح به هدف آگاهی‌دهی برای مردم از دستاوردهای قبلی و پلان‌های سال ۱۳۹۸ حکومت؛ سهیم‌سازی و شریک ساختن نظریات تمامی اقشار مردم در برنامه‌ها؛ کسب حمایت آنان در تطبیق پلان‌های حکومت و ایجاد رقابت سالم کاری بین ادارات دولتی ترتیب و مطابق آن میعاد زمانی مشخص برای تمام نهادهای دولتی تعیین گردیده تا از دستاوردها و پلان‌های بعدی‌شان طی کنفرانس‌های مطبوعاتی به شهروندان معلومات ارائه نمایند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را مورد تأیید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود تا به همکاری با مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و مرکز رسانه‌های حکومت در تطبیق آن اقدام نمایند.

متعاقباً، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش چگونگی از تحقق مصوبات ربع اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمود که در ۱۷ جلسه کابینه که در این میعاد زمانی دایر گردیده، وظایف مشخصی به ارگان‌هاى ذی‌ربط دولتى سپرده شده است. از آن جمله بیشترین وظایف مصوبات کاملاً تحقق یافته؛ یک تعداد آن دارای خصلت مداوم اجرائیوی می‌باشند، تعداد دیگری قسماً تحقق يافته و کار روی نهایی‌سازی آن جریان دارد؛ از جمله تمام وظایف، صرف یک وظیفه در مرحله هماهنگی تدویر جلسات قرار داشته که از چگونگی کار عملی روی موضوع تا کنون گزارشی مواصلت نورزیده است. لازم به ذکر است که این یافته‌ها، پیشرفت بیشتر اجرای وظایف مصوبات را در مقایسه با سال‌های قبل در قبال داشته و نشان‌دهنده بهبود روند اجراءات نهادهای دولتی در قبال وظایف سپرده شده در مصوبات کابینه می‌باشد، همچنین ایشان چالش‌های موجود را مشخص و غرض رفع آن راه‌حل‌هایی را به جلسه پیشنهاد نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش چگونگی از تحقق مصوبه کابینه و راه‌حل‌های پیشنهادی را مورد تأیید قرار داد و وزارت‌ها و ادارات دولتی را مؤظف نمود تا روند تحقق وظایف مصوبات کابینه را تسریع بخشیده و از اجراءات خویش به صورت متداوم به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش ارائه نمایند.

سپس وزیر عدلیه طرح قانون آب را به جلسه ارائه و علاوه نمود که طرح متذکره پس از تسوید و تدقیق، مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته و هدف کلی آن، مدیریت و حفاظت منابع و استفاده آب می‌باشد. توقع می‌رود تا با انفاذ آن، امور مربوط به آب به وجه بهتر تنظیم گردیده، عرضه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از آب از طریق مدیریت بهتر از آن به صورت درست بهره‌برداری نمایند و عدالت در توزیع آب و حفظ محیط‌زیست تأمین گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح قانون آب را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را به همکاری وزارت‌های ذی‌ربط طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و بعد از بحث در شورای اراضی و آب نهایی سازد.

بعداً؛ وزیر عدلیه طرح تعدیل فقره ۱ ماده چهل و دوم قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتمنان را که به هدف تشویق افسران جوان با اجرای ترفیع فوق‌العاده برای آنان صورت گرفته به جلسه مطرح که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

در ادامه، سرپرست وزارت مالیه پلان استراتیژیک گمرکات برای سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۴۰۱ را به جلسه پیشکش نموده و افزود که این طرح به هدف بهبود مؤثریت و کارآیی اداری و ساختاری از طریق مدرنیزه کردن و عصری ساختن اداره، پروسه‌ها و زیربناها؛ جلوگیری و مبارزه علیه فساد و محو آن؛ افزایش عواید؛ توسعه و بهبود اطاعت‌پذیری از قانون و مقررات در گمرکات کشور تدوین گردیده است؛ در طرح متذکره نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی و راهکارهایی برای ضعف‌ها و تهدیدها در نظر گرفته شده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب پلان استراتیژیک را برای بهبود وضع گمرکات موجه دانست و گزارش وزارت مالیه پیرامون آن را مورد تأیید قرار داد و آن وزارت را مؤظف نمود تا پلان را در ابعاد مختلف تقسیم‌بندی نموده و در هر مورد آن خواسته‌ها و پیشنهادهای مشخص خویش را ترتیب نماید.

سپس سرپرست وزارت معادن و پترولیم پروژه‌های معدنکاری به مقیاس کوچک و بزرگ را به جلسه ارائه و خاطرنشان نمود که این طرح به هدف قانونمندسازی فعالیت‌های معدنکاری در کشور با درنظرداشت استراتیژی رسمی‌سازی معدنکاری حرفه‌یی و کوچک؛ برآورده ساختن تقاضای بازار داخلی؛ بلند بردن سطح عواید دولت؛ تشویق مردم به فعالیت‌های معدنکاری؛ ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان و افزایش صادرات منرالی ترتیب و مورد تأیید شورای عالی اقتصادی نیز قرار گرفته است، همچنین ایشان تقاضای منظوری داوطلبی 32 ساحه سروی‌شده را از کابینه ج.ا.ا نمود که مورد تأیید قرار گرفت.

متعاقباً سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهادهای آن وزارت مبنی بر تقاضای اداره میراث‌های فرهنگی مردم چین جهت انتقال تعدادی از آثار تاریخی کشور غرض نمایش در نمایشگاه تمدن‌های آسیایی؛ نمایش آثار گنجینه‌های افغانستان در پوهنتون هنر شینگهوا و تغییر محل نمایش آثار متذکره را از یک موزیم به موزیم دیگر کشور چین به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

در بخشی از جلسه، رئیس دافغانستان بانک مسوده موافقت‌نامه فراهم‌آوری کمک تخنیکی، عرضه خدمات ICT مربوط به نصب، عیار نمودن و شخصی‌سازی، آموزش و حمایت از تطبیق برنامه GOAML ملل متحد در د افغانستان بانک میان واحد استخبارات مالی بانک متذکره و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را که در کمیته عالی تکنالوژی معلوماتی مورد بازنگری و تأیید قرار گرفته، به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

سپس وزیر ترانسپورت تقاضای پرداخت قیمت استملاک ملکیت‌های شخصی شش باشنده ولایت فراه را که املاک‌شان تحت پروژه مسیر سرک باغ پل ولایت فراه قرار گرفته به جلسه ارائه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه شش مورد معاهدات بین‌المللی از سوی وزیر امور خارجه به جلسه ارائه شد که مورد تأیید قرار گرفت.


اشتراک گذاری