سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

دومین روز کنفرانس جنیوا ۲۰۲۰ برای افغانستان برگزار شد

۰۴ قوس ۱۳۹۹

 دومین روز کنفرانس جنیوا 2020 برای افغانستان با عنوان "صلح، رفاه و خودکفایی" پس از چاشت روز سه شنبه 4 قوس سال جاری برگزار شد. در این کنفرانس که به میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت فنلند و سازمان ملل متحد برگزار شد، بالاتر از 70 کشور و 30 سازمان جهانی اشتراک داشت.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی سخنرانی‌ای از حمایت‌های دوام‌دار کشورهای کمک‌کننده با افغانستان ستایش کرده بر ضرورت تقویت و دوام این همکاری‌ها تأکید کرد.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری کنفرانس جنیوا 2020 را برای افغانستان پراهمیت دانسته افزود که برگزاری این کنفرانس نتیجۀ تلاش‌های مشترک افغانستان و همکاران بین‌المللی بوده است و بیان داشت که برگزاری موفقانۀ آن در نتیجۀ پروسه‌های مملو از همکاری و تعامل شکل گرفته است. افزون بر آن، رئیس جمهور غنی بر ضرورت تقویت و حمایت کشورهای شریک در این کنفرانس از دولت و مردم افغانستان تأکید کرده اذعان داشت که رسیدن به هدف مطلوب که همانا یک افغانستان مستقل، واحد با ثبات و دموکراتیک است و نیز حراست و توسعۀ دست‌آوردهای دو دهۀ گذشته، دیدگاه مشترک مردم و حکومت افغانستان و نیز جامعۀ جهانی را تشکیل می‌‎دهد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور با تأکید بر سه اصل صلح‎سازی، دولت‎سازی و مارکیت‌سازی بیان داشت که موضوع اساسی اجندای انکشافی ما این است که این توقعات را با انجام کار بیش‌تر با منابع و امکانات کم‌تر در برابر چالش‌های تشویش‌آور برآورده کنیم. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که برای رسیدن به این هدف لازم است کیفیت، سرعت و پاسخ‌دهی/حساب‌دهی را نیز مدنظر قرار بدهیم.

رئیس جمهور غنی در بخشی از بیانات خویش از توان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یاد کرده اذعان داشت: زمانی که نیروهای بین‌المللی در سال 2011 از ‌صد و پنجاه هزار تن به کم‌تر از ده‌هزار تن تا امروز کاهش یافت، قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسؤولیت امنیت و عملیات‌های مبارزه با تروریزم را در سال 2015 برعهده گرفته‌ است. در این مدت ما در خط مقدم مبارزه در مقابل تروریزم جهانی قرار داشته‎ایم که 96 درصد عملیات نظامی را مستقلانه انجام داد‌ه‌ایم.

رئیس جمهور غنی همچنان اذعان داشت که در جریان پنج سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در افغانستان در زمینۀ تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی، ایجاد حکومت‌داری خوب، حقوق بشر، ساختار ادارات دولتی، آزادی بیان و مبارزه با فساد داشته‌ایم.

در ادامه، محمداشرف غنی رئیس جمهور از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد یاد کرده افزود که ما در همکاری با همکاران بین‌المللی روی یک استراتیژی مبارزه با فساد جامع که بتواند اهداف ما را تا سال 2024 برآورده کند، کار می‌کنیم.

رئیس جمهور در خصوص مدیریت امور مالی عامه بیان داشت که ما توانسته‌ایم مصرف بودجه را تا ۹۰ درصد افزایش بدهیم. روند تخصیص بودجه بر نیازمندی‌های شهروندان در سطح ولایات متمرکز شده است و این بازتاب‌دهندۀ اولویت‌های اساسی ملی ما می‌باشد. درحال حاضر ما تمرکز خود را روی اقدامات در خصوص خودکفایی در سکتورهای معارف، انکشاف شهری، انرژی و زیربنا چند برابر ساخته‌ایم.

کنفرانس جنیوا ۲۰۲۰ برای افغانستان که در طی دو روز برگزار شد، نشست‌های جانبی نیز در پی داشت که در آن دربارۀ صلح و ثبات، مبارزه با فساد، جایگاه افغانستان به مثابۀ نقطه اتصال منطقوی و اولویت‎‌های اقتصادی برای افغانستان بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت.

گفتنی است که این کنفرانس به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا از طریق کنفرانس ویدیویی (مجازی) برگزار شد.

محور برگزاری این کنفرانس را کمک‌های اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، توسعۀ زیربناها، تعیین چارچوب چگونگی مصرف همکاری اقتصادی جامعۀ جهانی، تبیین ثبات اقتصادی و جلب کمک‌ها به‌منظور تمدید تعهدات و تقویت انکشاف پایدار، صلح و رفاه و خودکفایی در افغانستان تشکیل می‌داد و نیز متعهد ساختن حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی به‌منظور تدوین اهداف مشترک انکشافی و هماهنگی برای همکاری‌های انکشافی و حصول اطمینان از حمایت مالی برای حکومت افغانستان تشکیل می‌داد. همچنان صحبت روی گفت‌وگوهای صلح و رای‌زنی دربارۀ گفت‌وگوهای صلح افغانستان با طالبان از مسایل جانبی این کنفرانس بود.

در جریان دو روز کنفرانس جنیوا 2020 دربارۀ افغانستان کشورها و سازمان‌های عضو، آوردن صلح دایمی، امنیت و رفاه و آسایش در افغانستان را یک ضرورت دانسته افزودند که از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به‌منظور رسیدن به یک افغانستان آزاد، واحد با ثبات و دموکراتیک حمایت خواهند کرد.

 


اشتراک گذاری