گزارش‌ها

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۹ حوت ۱۳۹۷
۲۹ حوت ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷
۱۵ حوت ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۴ حوت ۱۳۹۷
۰۴ حوت ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۴ حوت ۱۳۹۷ در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۳ دلو ۱۳۹۷
۲۳ دلو ۱۳۹۷

جلسه اختصاصی فوق‌العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ارتباط تصمیم‌گیری روی تعدیلات در قانون انتخابات با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۶ جدی ۱۳۹۷
۰۶ جدی ۱۳۹۷

جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تأثرات عمیق خویش را در مورد وقوع حملات تروریستی بر اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان و وزارت فواید عامه ابراز داشته و این عمل را غیرانسانی و غیراسلامی شمرد.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۷ قوس ۱۳۹۷
۲۷ قوس ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۷
۱۴ قوس ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر روز ۱۴ قوس ۱۳۹۷ در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.