سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

گزارش‌ها

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۸ سرطان ۱۳۹۸
۱۸ سرطان ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۸ ثور ۱۳۹۸
۱۸ ثور ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۴ ثور ۱۳۹۸
۰۵ ثور ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه فوق‌العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۳۱ حمل ۱۳۹۸
۳۱ حمل ۱۳۹۸

جلسه فوق‌العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیات متبرکه كلام الله مجید، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر ۳۱ حمل ۱۳۹۸ در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۸
۲۰ حمل ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۹ حوت ۱۳۹۷
۲۹ حوت ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷
۱۵ حوت ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.