سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

از وعده تا عمل - تبدیل نمودن زمین به سرمایه ملی در چهار سال اخیر

۲۰ عقرب ۱۳۹۷


اشتراک گذاری