سخن رئیس‌جمهور
اساس ایجاد نظام اسلامی را «عدالت» تشکیل می‌دهد. حکومت به خاطر تامین عدالت، اراده قاطع دارد و تلاش می‌کند که به محرومیت‌های تاریخی در سراسر کشور نقطه پایان بگذارد.

از حرف تا عمل | پیشبرد روند صلح و دستاورد ها

۱۹ میزان ۱۳۹۶


اشتراک گذاری