سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

از وعده تا عمل: شرعی‌سازی قباله‌های عرفی در چهار سال اخیر

۲۳ عقرب ۱۳۹۷


اشتراک گذاری