سخن رئیس‌جمهور
اساس ایجاد نظام اسلامی را «عدالت» تشکیل می‌دهد. حکومت به خاطر تامین عدالت، اراده قاطع دارد و تلاش می‌کند که به محرومیت‌های تاریخی در سراسر کشور نقطه پایان بگذارد.

از وعده تا عمل: مبارزه با غصب زمین در چهار سال اخیر

۰۱ قوس ۱۳۹۷


اشتراک گذاری