سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس جینوا برای افغانستان - کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰

۰۴ قوس ۱۳۹۹


اشتراک گذاری