فراهم‌سازی مسکن، تسهیلات رفاهی و اجتماعی، احیا، بازسازی و مرمت آبدات تاریخی و تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه در نقاط مختلف کشور از اولویت‌های کاری دولت..

۲۱ حوت ۱۳۹۹


اشتراک گذاری