مصاحبه اختصاصی رئیس‌جمهور غنی با سی ان ان (CNN)

۰۱ ثور ۱۴۰۰


اشتراک گذاری