در این ویدیوی کوتاه، چکیده‌ای از تطبیق پروژه‌های انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات...

۱۹ ثور ۱۴۰۰


اشتراک گذاری