فشردۀ از دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در تطبیق برنامه‌ها جهت بهبود خدمات در بخش‌های کیفیت‌زایی سکتور مخابراتی

۲۳ سرطان ۱۴۰۰


اشتراک گذاری