سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

سخنان

ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

صلح معنایش زیرپاشدن نظام جمهوری اسلامی افغانستان نخواهد بود. صلح معنایش سرمایه‌گذاری بر وجوه مشترک و زندگی صلح‌آمیز زیر چتر یک نظام افغانستان‌شمول خواهد بود که عزت افغان‌ها را ضمانت خواهد کرد.

استحکام افغانستان مانند خانه آبایی، آرزوی هر افغان است. این خانه مشترک همه است. این خانه، یک خانه است، خانه ماست، افغانستان ماست. ما اینجا (لویه جرگه مشورتی صلح) جمع شده‌ایم تا دل‌ها را یکی بسازیم و همه دست به دست هم بدهیم. ملت که دردشان مشترک است، راه‌حل‌شان نیز مشترک است.

دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

کلید ثبات افغانستان در زراعت و کلید رفاه در معادن و پترولیم می‌باشد... ثروت افغانستان به ملت تعلق دارد و همۀ ما نقش متولی را داریم، نه مالکیت؛ مالک ثروت مردم افغانستان است.

ما ثابت می‌کنیم که همکاری و اتصال منطقه‌یی تنها یک تئوری و افسانه نه، بلکه واقعیتی است که به منفعت متقابل عظیم مبدل می‌گردد.