سخن رئیس‌جمهور
هدف مردم، دولت، و قشر اقتصادی افغانستان، وصل است؛ ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل. ما جدایی نمی‌خواهیم، ما انزوا نمی‌خواهیم، ما ارتباط و همکاری می‌خواهیم. راه لاجورد که باز شده به معنی‌ بسته شدن راه‌های افغانستان در مقابل آسیای جنوبی نیست. راه لاجورد در قدم دوم آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا وصل می‌کند.

سخنان

هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت که پولیس محلی داشته باشد، تمام کادرهای پولیس محلی زیر قومانده قوماندانی‌های امنیه می‌آید و تنها و تنها در چارچوب دولت پاسخگو هستند. هدف ما این است که دولت به دولتی خدمتگار تبدیل شود نه دولت زورگو و بی‌پاسخ.

من آن روز را جشن می‌گیرم که ستره محکمه افغانستان یکی از فرمان‌هایم را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان رد کند.

من رئیس‌جمهور نه، بلکه اولین خدمتگار مردم افغانستان هستم و همان طریقه و اصلی را که خلفای راشدین برای خدمتگزاری بهتر به وجود آورده بودند، باید دوباره زنده نماییم.

نخستین خواست ما این است که علمای دینی و دولت در یک صف واحد بایستند، من به این افتخار می‌کنم که علمای کرام با انتشار اعلامیه‌ای، اوضاع کنونی کشور را تحلیل واضح نموده است.

از قشر سیاسی تقاضای من این است که در شرایط حساس، ملت را متحد نگه دارند تا خدا نخواسته از راه ایجاد شک و اختلاف در جامعه کاری نکنند که منفعتش به دشمن برسد.