د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

فرمانونه

د تابعیت په برېښنایي تذکرو کې د سادات قوم د نوم درج کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۲۴ کب ۱۳۹۷

به اساس تقاضای قوم سادات مبنی بر درج اسم قوم‌شان در تذکره الکترونیکی تابعیت و با توجه به قرار قضایی شماره ۲۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان...

د خارج رتبه یوه بست د زیاتوالي او په هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس سلاکار د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۲۰ کب ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در زمینه نو آوری و تقرر محترم داکتر عبدالسمیع حامد در آن بست،...

د ټاکنو خپلواک کمېسیون غړو د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۲ کب ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حکم فقره ۵ ماده ۱۳ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده،...

د ټاکنو خپلواک کمېسیون د دارلانشا‌ رئیس د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۲ کب ۱۳۹۷

به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور اداری و اجرائیوی مسایل مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده بیست و دوم قانون جدید انتخابات،...

د ټاکنو خپلواک کمېسیون غړو د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۲ کب ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی و حکم فقره ۳ ماده ۲۸ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی...

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د دارالانشا‌ء رئیس د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۲ کب ۱۳۹۷

به منظور رسیده‌گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و جرایم  مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده ۳۲ قانون جدید انتخابات،...

د بررسۍ عالي ادارې د عمومي رئیس د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۰۱ کب ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و بر اساس فقره ۱ ماده ۷ قانون اداره عالی بررسی، تعیین محمد نعیم حق مل در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره عالی بررسی منظور است.