د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

فرمانونه

د ا.ا.ج د ملي اقتصاد د سلاکار د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۰۷ لړم ۱۳۹۳

به تاسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم آقای حضرت عمر زاخیلوال در بست خارج رتبه به حیث مشاور اقتصاد ملی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ا.ا.ج د مالیې وزارت د سرپرست د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۰۷ لړم ۱۳۹۳

به منظور جلوگیری از سکتگی در امور مربوط، توظیف داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر اسبق وزارت مالیه جمهوری ا.ا به حیث سرپرست آن وزارت منظور است.

د کورنیو چارو وزارت د منسوبینو د ګمارنې په پروسه کې د واسطې او د نفوذ مخنیوي په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۵ تله ۱۳۹۳

به منظور تحقق حکومتداری خوب، مسلکی‌سازی و تامین شفافیت در پروسه تقرر، تبدیل و ترفیعات پرسونل وزارت (امور) داخله مراتب آتی منظور است:

د ا.ا.ج د حقوقي سلاکار د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۵ تله ۱۳۹۳

به تاسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم آقای داکتر عبدالعلی محمدی در بست خارج رتبه به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی افغاسنتان، منظور است.

د لوی اختر په مناسبت د محجوزینو او محبوسینو د تخفیف او بښنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۰ تله ۱۳۹۳

مطابق حکم مندرج فقره 18 ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید اضحی، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم، محکوم به مجازات گردیده‌اند، حسب ذیل منظور می‌نمایم.

د والیانو د سرپرستۍ ټاکلو او په اړوندو ولایتونو کې د کارکوونکو د ګمارنې او منفکۍ د مخنیوي په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۰ تله ۱۳۹۳

به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، و به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور ولایات جمهوری ا.ا مراتب آتی منظور است:

د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپلواکو ادارو او وزارتونو کې د سرپرستانو د ټاکلو او په اړوندو ادارو کې د ګمارنو او منفکۍ د مخنیوي په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۰۸ تله ۱۳۹۳

به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، و به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای کار وزارت‌ها و ادارات مستقل جمهوری ا.ا مراتب آتی منظور است: