د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

ګهیځ ۱۹ (۳ - ۹ لېندۍ ۱۳۹۷)

۱۰ لیندۍ ۱۳۹۷


شریکول