د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د مالې وزارت

-

مالیې وزارت د بودجې ترتیب او تطبیق، د مالیې راټولول، د دولت د لګښتونو او تادیاتو تنظیم او کنټرول او د ګمرکونو چارو تنظیم پر غاړه لري. 

په باوري او ځان بسیا اقتصاد سره د باثباته افغانستان جوړول، د یوه داسې حکومت په لرلو سره، چې مالي قوانین په هغه کې حاکم وي او د یوه ځواب ویوونکي وزارت رامنځته کول، چې د خلکو اړتیاوو ته ځواب ووایي، د مالیې وزارت لید‌ لوری جوړوي.

د افغانستان اسلامي جمهوریت مالیې وزارت له نړیوالو معیارونو سره سم په هېواد کې د مالي چارو د یوې سالمې ادارې جوړولو لپاره د علمي موازینو پر اساس د مالي اصلاحاتو ترسره کولو ماموریت پر غاړه لري. 

ددې وزارت په عمده موخو کې د عوایدو او د دولت د مالي چارو ادارې بسیج؛ د اقتصادي مدیریت غښتلتیا او د اقتصادي پرمختګ پراختیا؛ د ملي شتمنیو اداره؛ او د سالمې ادارې تقویه کول، شامل دي.

 د مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو راټولول له هغو خدمتونو څخه دي، چې مالیې وزارت یې خلکو ته وړاندې کوي. دولتي ادارو ته ددې وزارت په خدمتونو کې د بودجې جوړول، د تخصیصاتو جریان، د تادیاتو جریان، د بودجې کلني راپورونه، ارزښتناکې پاڼې (اسناد) او هر کال ولسي جرګې ته د تفتیش شویو شاخصونو سپارل، شامل دي. 

د مالې وزارت ویبپاڼه


شریکول