د جمهور رئیس خبرې
صنعتکاران، دولت او ټولنه د افغانستان د ثبات او هوساینې نجیبه مثلث بولو. ددې مثلث عمده رکن، د افغانستان صنعتکاران دي؛ هغه هېواد چې تولیدونکی نه وي، هېواد نه دی. زموږ صنعتکار، زموږ د ټولو اقتصادي لیدلوریو او اقتصادي پالیسیو اصلي رکن دی.

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت

-

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د «کډوالي، پناه غوښتنه او بشري حقونو ته لاسرسي سره ازادانه او مصئونه راستنېدنه» لید لوري لرونکی دی.

دغه وزارت پخپله خوښه، تدریجي او عزتمند ډول د کډوالو  راستنېدو او بېرته د هغوی د نوې ځای پر ځای کېدنې په برخه کې د لازمو شرایطو برابرولو او په دایمي ډول د کډوالو د ستونزو حل لپاره، هڅې او فعالیت کوي.

ددې وزارت په ماموریت کې د کډوالو چارو مدیریت؛ پناه غوښتنه؛ راستنېدنه او دایمي مېشتېدنه؛ کډوالو، را ستنېدونکو او بېځایه شویو ته د ټولنیزو او حقوقي خدمتونو وړاندې کول؛ او د ملي او نړیوالو مرستو، جلب دی.

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت همدا راز د کډوالو چارو د عالي کمېسیون سکرتریت هم پر غاړه لري. دغه کمېسیون د وزارت په وړاندیز په ۱۳۹۴ کال کې جوړ شوی دی. ددې کمېسیون موخه په لاندې برخو کې د لویو ملي پالیسیو او همغږۍ رامنځته کول دي: 

-پخپله خوښه، تدریجي او باعزته ډول راستنېدونکو ته د زمینې برابرول او په کور دننه د شته ظرفیتونو په چوکاټ کې د پناه غوښتونکو، کډوالو او د بېځایه شویو نوی او تلپاتې ادغام؛ 

-د کډوالو چارو مدیریت؛

-کډوالو او راستنېدونکو ته د ټولنیزو او حقوقي خدمتونو وړاندې کول؛

-او د کورنیو او نړیوالو مرستو جلب، په ځانګړي ډول د کوربه هېوادونو.

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویبپاڼه


شریکول