په بریالي ډول د امنیتي مسؤولیتونو د لېږد پروسې د بشپړېدو د نمانځنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۰۲ مرغومی ۱۳۹۳

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تجلیل از تکمیل موفقانه پروسه انتقال مسؤولیت‌های امنیتی و بزرگداشت از رشادت و دلیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان در دفاع مستقلانه از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور

با اختنام سال ۲۰۱۴ میلادی، پروسه انتقال مسؤولیت‌های امنیتی از نیروهای کمک و همکاری‌های امنیتی بین‌المللی آیساف به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان تکمیل می‌گردد.از آغازین روز سال ۲۰۱۵، قوای امنیتی کشور ما به صورت مستقلانه از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور خویش مطمئنانه دفاع و حراست می‌نمایند.

به منظور تجلیل و بزرگداشت از این دو مناسبت بزرگ تاریخی در حیات کشور، مردم و قوای پرافتخار امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان حکم می‌نمایم که:

 1. ماه جدی به نام ماه بزرگداشت از رشادت و دلیری نیروهای امنیتی کشور مسمی و تجلیل گردد.
 2. از کلیه نهادهای دولتی، سازمان‌های اجتماعی و رسانه‌های کشور می‌خواهم تا سهم وطندوستانه‌شان را در تجلیل و انعکاس سودمند مراسم و تدابیر شکوهمند بزرگداشت از این مناسبت‌ها ایفا نمایند.
 3. کمیسیون تدارکاتی ایام تجلیل از تکمیل موفقانه پروسه انتقال مسؤولیت‌های امنیتی و بزرگداشت از رشادت و دلیری نیروهای امنیتی افغان در دفاع مستقلانه از کشور را با ترکیب ذیل منظور می‌نمایم:
 • محترم سترجنرال الحاج عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس کمیسیون
 • نمایندگان محترم کمیسیون‌های دفاعی و امنیتی مجلسین شورای ملی به حیث اعضا
 • نماینده محترم شورای علمای افغانستان به حیث عضو
 • محترم نعمت الله ثایر معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به حیث عضو
 • محترم عتیق الله عاطف مل معین و سرپرست وزارت امور خارجه به حیث عضو
 • محترمه سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث عضو
 • محترم داعی الحق عابد معین و سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف به حیث عضو
 • محترمه سیده مژگان مصطفوی معین و سرپرست وزارت امور زنان به حیث عضو
 • محترم عبدالمالک صدیقی معین وزارت امور سرحدات و قبایل به حیث عضو
 • محترم عبدالمتین بیگ معین و سرپرست اداره مستقل ارگان‌های محلیی به حیث عضو
 • محترم دگر جنرال عبدالخالق رئیس ارکان ستردرستیز به حیث عضو
 • محترم لوی پاسوال محمد سالم حساس رئیس عمومی امور پولیس وزارت امور داخله به حیث عضو
 • محترم دگرجنرال الحاج محمد حسن رئیس اداره دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به حیث عضو
 • محترم تورنجنرال غلام سخی رئیس مرکز هماهنگی دفتر شورای امنیت ملی به حیث عضو
 • محترم عبدالسمیع سادات نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو
 • محترم امین حبیبی رئیس عمومی پالیسی وزارت مالیه به حیث عضو

کمیسیون موظف است که پلان همه‌جانبه تجلیل و بزرگداشت از ایام متذکره را تدوین و تطبیق نماید.
مصارف کمیسیون از کود ۹۱ طور مساعدت اجرا گردد.

 

محمداشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول