د عوایدو کچکې د لوړېدو او په لویو لارو او ګمرکونو کې د رشوت اخیستو د مخنیوي په موخه د پلاوي ګمارلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۱۵ سلواغه ۱۳۹۳

به تاسی از فیصله مورخ ۱۵ ماه دلو ۱۳۹۳ جلسه شورای امنیت ملی و به منظور ارتقای سطح عواید و جلوگیری از اخاذی‌ها در شاهراه‌ها و گمرکات، توظیف هیئت تحت ریاست محمد انور اکبر مشاور ارشد وزارت مالیه و به عضویت ذوات آتی را منظور می‌نمایم:

 1. سمونوال نصرالله معاون مدیریت تحقیقات استخبارات
 2. سمونوال علیم شاه معاون مدیریت تحقیقات آنتک،
 3. سمونوال محمد ناصر مدیر کشف جرایم اقتصادی ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی،
 4. سمونوال سالم شاه اوفیانی مدیر عمومی کنترول منطقوی ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی،
 5. الحاج روح الله کارمند بست سوم ریاست عمومی گمرکات،
 6. شاه جهان احمدزی کارمند بست سوم ریاست عمومی گمرکات،
 7. فهیم کارمند بست چهارم ریاست عمومی گمرکات،
 8. دوست محمد کارمند بست چهارم ریاست عمومی گمرکات،
 9. سید یحیی اخلاقی رئیس ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت تجارت و صنایع
 10. احمد شاه طاهری مشاور تجارت بین الم
 11. للی وزارت تجارت و صنایع
 12. مستهلکین وزارت تجارت و صنایع،میا احمدی سرپرست ریاست حقوقی وزارت تجارت وصنایع
 13. احمد توفیق داوری معاون اجرائیه اتاق های تجارت وصنایع
 14. عبدالسلام کوهی مشاورارشد پالیسی و حقوقی اتاق های تجارت و صنایع
 15. میرزمان پوپل رئیس توسعه صادرات اتاق های تجارت وصنایع،
 16. حجت الله فضلی رئیس پالیسی و ارتباطات حکومت در اتاق های تجارت و صنایع

هیئت وظیفه دارد تا عوامل کاهش عواید گمرکات، چالش‌های موجود و راه‌های حل جهت بهبود سیستم عواید کشور را بررسی نموده، محلات اخاذی‌ها را در تمام مسیر شاهراه‌های کشور تثبیت کرده و ضرورت و عدم ضرورت تشکیل پولیس سرحدی را کارشناسی نمایند.

وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان‌های محلیی مکلفند در قسمت تامین امنیت و فراهم‌آوری تسهیلات کاری هئیت موظف همکاری همه‌جانبه نمایند، مصارف هیئت موظف از بودجه وزارت‌های و ادارات مربوط اصولاً اجرا گردد.

دفتر شورای امنیت ملی جمهوری ا.ا از تطبیق این حکم نظارت به عمل آورد.

 

محمداشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول