د مافوق رتبه ۱۸ بستونو ایزاد او د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس د سلاکارانو د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۲۰ چنګاښ ۱۳۹۴

به تاسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و استفاده از تجارب و اندوخته‌های علمی اشخاص خبره ایزاد ۱۸ بست مافوق رتبه و تقرر ذوات آتی:

 1. محترم عبدالحی نعمتی به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور مبارزه با مواد مخدر
 2. محترم صالح محمد صفاری به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور اقوام و قبایل
 3. محترم نبی مصداق به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور مطبوعات
 4. محترم آغا لالی دستگیری به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور حل منازعات
 5. محترم اسدالله سعید به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور اقوام
 6. محترم احمدالله علیزی به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور حکومتداری محلی
 7. محترم خیال محمد حسینی به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور اجتماعی
 8. محترم حاجی نجیب الله ناصری به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور سرحدات
 9. محترم همایون جریز به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور اجتماعی
 10. محترم فضل کریم ایماق به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور اقوام
 11. محترم حاجی علی اکبر ژوند به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امورسکتور خصوصی
 12. محترم سید محمد علی جاوید به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور دینی
 13. محترم شمیم کتوازی به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور جوانان
 14. محترم عوض علی سادات به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور علمی
 15. محترم اسدالله فلاح به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور حل منازعات
 16. محترم حاجی علم کوچی به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور کوچی ها
 17. محترم حاجی فضل کریم فضل به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور مطبوعات
 18. محترم داکتر عید محمد احمدی به حیث مشاور رئیس جمهوری۱.۱ در امور اجتماعی

را منظور می‌نمایم.

ذوات فوق الذکر عندالضرورت با نهادهای ریاست جمهوری۱.۱ همکاری نمایند.

از خداوند منانج توفیقات مزید برای‌شان آرزو می‌کنم.

 

محمداشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول