د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

د ا.ا.ج د کار او ټولنیزو چارو د سرپرست وزیر د ګمارل کېدو او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۱۷ وری ۱۳۹۸

به تاسی از حکم فقره ۱۱ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم سید انور سادات بحیث نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است، کاندیدای متذکره را با رعایت صراحت فقره ۳ مادۀ نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی، معرفی نماید.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول