د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۰۳ غبرګولی ۱۳۹۸

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمد فهیم هاشمی، به حیث نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقره ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول