د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۲۹ تله ۱۳۹۶

به اساس پیشنهاد وزارت محترم امور سرحدات و قبایل و منظوری جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تقرر محترم محمد احسان احسان، فارغ‌التحصیل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی که از اهلیت، شایستگی و تجارب کافی در عرصه مدیریت مالی و اداری برخوردار است، در بست مافوق رتبه به حیث معین مالی و اداری وزارت امور سرحدات و قبایل منظور است. 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول