حکمونه

د ښار جوړونې او ځمکو وزارت د سرپرست وزیر د ګمارل کېدو او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۰ لیندۍ ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمدجواد پیکار، به حیث نامزدوزیر وزارت شهرسازی و اراضی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ښار جوړونې او ځمکو د سرپرست وزیر د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۰ لیندۍ ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم محمد جواد پیکار، به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس سلاکار د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۷ لړم ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست مافوق رتبه تحت عنوان مشاور رئیس جمهوری ا.ا در امور مطبوعات و تقرر پوهاند تاج محمد زریر در آن بست، منظور است.

د هېواد په دویمه او درېیمه درجه ولایتونو او ولسوالیو کې د غږیزو رسنیزو سټېشنونو له لوري د راډیویي بانډ فریکونسي څخه د استفادې له حق‌الاجرت څخه د معافیت په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۰ لړم ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده دهم قانون اساسی افغانستان و به منظور تأمین آزادی بیان، تشویق رسانه‌های صوتی، جلوگیری از ورشکست شدن و زمینه‌سازی جهت انجام فعالیت‌های مؤثر و مثمر رسانه‌های مذکور،...

د ا. ا. ج د ملي شورا مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د احمد شاه خان تره‌کي د ټاکل کېدو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۱ لړم ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم احمدشاه خان تره‌کی، به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض الله‌داد اندړ منظور است.

د ا. ا. ج د علومو اکاډمۍ د سرپرست د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۱ تله ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، توظیف عبدالظاهر شکیب به حیث سرپرست اکادمی علوم جمهوری ا.ا منظور است.

د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۰ تله ۱۳۹۷

اساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی و حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، اهدای دو باب آپارتمان سه‌اطاقه برای وارثین شهید عبدالمنان و شهید احمد جواد که...