حکمونه

د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس او غړي د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم
۲۸ وږی ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، تقرر عزیز الله فضلی به حیث عضو و رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان، به عوض شکرالله عاطف مشعل منظور است.

د ا.ا.ج د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د احمد یوسف نورستاني د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم
۰۶ وږی ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم احمد یوسف نورستانی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نجیبه حسینی، منظور است.

د ا.ا.ج د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د باختر امین‌زي د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم
۱۸ زمری ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره (۳) مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم باختر امین زی، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نثار احمد حارس، منظور است.

د ا.ا.ج د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د امان‌الله خان عظیمي د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم
۱۲ زمری ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره‌ی ۳ ماده ۸۴ قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم امان الله خان عظیمی به‌حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی  افغانستان، به عوض عبدالباقی بریال منظور است.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د نوماند غړي د ټاکلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم
۰۷ زمری ۱۳۹۷

به تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین عبدالشکور مهجور را به حیث نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د نوماندې غړې په توګه د قضاوتوال انیسه رسولي د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوريت جمهور رئیس حکم
۰۷ زمری ۱۳۹۷

به تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و در روشنی حکم فقه حنفی «قضاء زن در غیر از حدود و قصاص و در مواردی که شهادت وی قابل قبول باشد، جواز دارد»...

د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرستې وزیرې د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس حکم
۲۴ غبرګولی ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (11) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه حسینه صافی، بحیث نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.