د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۲ غویی ۱۳۹۴

۰۲ غویی ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان شام روز چهارشنبه مورخ 2 ثور سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
ابتدا، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شانزده تن وزرای جدید را که اخیراً از ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان رای تائید کسب نموده به اعضای کابینه معرفی و اشتراک شان را به جلسه خیر مقدم گفته و به خاطر متقبل شدن وظیفه خطیر و بزرگ در شرایط دشوار جامعه از آنها ابراز امتنان نمودند.

سپس، رئیس جمهوری از شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر رای تائید به کاندید وزرای حکومت وحدت ملی ابراز سپاس و قدردانی نموده و عملکرد آنها را ممثل تامین وحدت ملی و همآهنگی و همسویی بین قوه اجرائیه و مقننه تلقی نمود و از صبر و شکیبائی ملت شریف کشور نسبت طویل شدن پروسه معرفی و اکمال کابینه تقدیر بعمل آورده، ابراز امتنان نمودند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعضای کابینه را مخاطب قرار داده فرمودند؛ تکمیل اعضای کابینه خواست و آرزوی مردم کشور بوده که به فضل خداوند کریم ما به آن نایل گردیدیم، از آنجائیکه ملت بالای شما اعتماد نموده، چشم امید و توقع به خدمتگذاری صادقانه و موثر در جهت تامین صلح و ثبات دایمی و بهبود کمی و کیفی زندگی را از شما دارند، بناً لازم است تا کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در چنین شرایط دشوار بحیث کتله واحد، منسجم و متحد کار نموده، تا خواست و آرزوی قاطبه مردم در دورترین نقاط کشور برآورده گردد.

رئیس جمهوری افزودند؛ هدف اساسی ما آوردن اصلاحات و تحول بنیادی در کشور بوده که این مأمول بایست بصورت تدریجی و پایدار، مطابق اساسات دین مبین اسلام و قانون اساسی افغانستان صورت گیرد.

متعاقباً، محترم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ضمن ابراز امتنان از صحبت های رهنمودی و همه جانبه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، خطاب به اعضای کابینه گفتند؛ مردم و ملت بالای شما اعتماد دارند، نیاز است تا به خاطر جلب اعتماد بیشتر مردم به مثابه یک تیم واحد کاری همآهنگی لازم را در امور یومیه ایجاد نموده و تداخل کاری را نظر به خصوصیت و کرکتر های کاری رفع نمائیم.

طبق اجندا، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به وضع عمومی امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور به اعضای کابینه معلومات مفصل و همه جانبه داده و توجه آن ها را به وظایف خطیر ملی جلب و به همه اعضای کابینه وظیفه سپردند تا طی مدت سه هفته پلان های کاری واقعی و عملی صد روزه را نظر به امکانات موجود که منتج به دستآوردهای موثر گردد طبق تذکر و رهنمودهای ارایه شده در جلسه ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.

متعاقباً، وزیر مالیه پیشنهاد آن وزارت را در رابطه به معافیت مالیاتی قراردادیان تدارکاتی قوماندانی مشترک انتقال امنیتی به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛ که مطالبه این پیشنهاد قبلاً در جلسه شورای امنیت ملی تائید و غرض منظوری به جلسه کابینه ارایه میگردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان معافیت مالیاتی قراردادیان تدارکاتی قوماندانی مشترک انتقال امنیتی را به اساس تعهد نامه مشترک مالی فی مابین وزارت های دفاع ملی و امور داخله و قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانستان طبق توافقنامه امنیتی دفاعی (BSA) بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا و قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) مورد تصویب قرار داد.

بعداً، وزیر تجارت و صنایع پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر فروش مقدار (948.5) تن پخته محلوچ تصدی بست ولایت هلمند را با بالاترین قیمت روز مطابق قانون تدارکات به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه فروش پخته متذکره را طبق قانون تدارکات مورد تصویب قرار داد، وزارت های تجارت و صنایع و مالیه را موظف نمود تا جنبه های مختلف اقتصادی، تخنیکی و مالی تصدی بست ولایت هلمند را طی مدت دو ماه طور همه جانبه مطالعه بررسی نموده و از نتیجه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش داده و منبعد از خریداری پنبه به شکل آزاد اجتناب ورزند.

در ادامه، وزیر فواید عامه و سرپرست اداره مستقل ارگان های محل، استملاک موازی (2124) متر مربع زمین را جهت ساختمان چوک چهار سرک ولسوالی بلخ و دو جریب دوازده بسوه زمین که بالای آن مکتب متوسط ریاست معارف ولایت بلخ اعمار گردید به جلسه مطرح نمودند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تامین شفافیت در پروسه استملاک، معینان وزارت های مالیه، عدلیه، زراعت و آبیاری، رئیس اداره مستقل ارگان های محل، رئیس اداره مستقل اراضی افغانستان را تحت ریاست معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری موظف نمود تا اسناد ارایه شده استملاک تماماً ارگانهای دولتی را به اشتراک ارگانهای ذیربط از لحاظ قیمت گذاری طی مراحل اسناد، تدارک زمین بدیل و اسناد ملکیت طور همه جانبه تحلیل و ارزیابی نموده و توحید آن را ترتیب و غرض منظوری به جلسه کابینه ارایه نمایند.

در ادامه جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تجلیل هر چه با شکوه تر مراسم هشتم ثور به مثابه روز پیروزی جهاد بر حق مردم افغانستان وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا پیشنهاد کمیسیون تجلیل از روز متذکره را به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.

در اخیر جلسه، وزیر امور خارجه سه مورد معاهدات بین المللی را در عرصه های استخدام نیروی بشری ماهر و متخصص سریلانکائی در جمهوری اسلامی افغانستان، همکاری ها در زمینه تعلیم و تربیه و ورزش میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری دیموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.


شریکول