د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۲۶ وری ۱۳۹۴

۲۶ وری ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان عصر روز چهارشنبه مورخ 26 حمل سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان اعمال وحشیانه تروریستان را در ولایت بدخشان شدیداً تقبیح نموده و آن را خلاف سجایای اسلامی و انسانی خوانده، برای شهدای این حادثه بهشت برین، برای بازمانده گان شان صبر جمیل و برای مجروحین شفای عاجل را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به فامیل شهدای این حادثه، گفتند؛ طی حکم مقام ریاست جمهوری هیأت با صلاحیت جهت بررسی و همدردی با فامیل های مصدومین این حادثه به ولایت بدخشان اعزام گردیده که بعد از بررسی همه جانبه به آن رسیده گی لازم صورت میگیرد.

طبق اجندا، سرپرست وزارت تجارت و صنایع در رابطه به مشکلات انتقال مواد نفتی و گاز مایع از طریق خط آهن به بندر حیرتان را به جلسه معلومات مفصل داده، افزودند؛ تعلل در کار تخلیه واگون ها ناشی از عدم همآهنگی بین اداره گمرک بندر حیرتان، کمپنی جیوکم، نورم استندرد، مواد نفتی و گاز مایع بوده، ادارات حیرتان الی ساعت (2) بعد از ظهر به وظایف ادامه داده و همچنان کمپنی جیو کم در طول روز یک الی سه ساعت کار می نمایند، علاوتاً عدم موجودیت ظرفیت کافی ذخایر مواد نفتی و گاز باعث تراکم واگون ها گردیده، و عده از تجار ملی نسبت کاهش در قیمت گاز مایع و مواد نفتی عمداً به تخلیه واگون ها مبادرت نمی ورزند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد:

  • وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و ترانسپورت موظف اند تا ادارات موجود در بندر حیرتان را از لحاظ کادری، ظرفیت ذخایر و چگونگی تخلیه و بارگیری طور همه جانبه بررسی نموده و از نتیجه طی مدت یکماه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش دهد
  • ادارات دولتی موجود در بندر حیرتان رژیم کاری دولت را بلا استثنی تطبیق نمایند.
  • وزارت فواید عامه به همکاری وزارت تجارت و صنایع خطوط آهن دولتی و خطوط فرعی شرکت های خصوصی را از لحاظ ایمنی، عایداتی و نحوه استفاده آن، طور همه جانبه بررسی نموده طرح مشخص خویش را طی مدت یکماه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
  • وزارت های تجارت و صنایع، مالیه، فواید عامه و عدلیه موظف اند تا طرح مقرره استفاده و فعالیت شرکت های وارداتی مواد نفتی و گاز مایع و سایر شرکت های تجارتی از بنادر کشور را ترتیب و طی مراحل نمایند.
    • وزارت مالیه موظف است تا اصلاحات را در گمرک بندر حیرتان هر چه عاجل آغاز و از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.
  • وزارت تجارت و صنایع و مالیه موظف اند تا خریداری گاز مایع را از کشور ترکمنستان و ایجاد ذخایر آن را در بندر حیرتان در مشارکت با سکتور خصوصی مطالعه و طرح مشخص خویش را به جلسه کابینه ارایه نمایند.
    • وزارت امور داخله به همکاری وزارت های تجارت و صنایع، فواید عامه، ترانسپورت و مالیه موظف اند تا طرح ایمنی و امنیتی ذخایر مواد نفتی، گاز مایع و سایر اقلام وارداتی بندر حیرتان را ترتیب و تطبیق نماید.

بعداً، وزیر مهاجرین و عودت کننده گان پیشنهاد ایجاد کمیسیون عالی دولتی امور مهاجرین را تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به عضویت وزرای امور مهاجرین و عودت کننده گان، معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه، انرژی و آب، انکشاف دهات، عدلیه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، امور زنان، زراعت و آبیاری، روسای ریاست های عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگانهای محل، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای عالی صلح به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با ایزاد محترمان رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس اداره حفاظت محیط زیست در ترکیب پیشنهادی، کمیسیون عالی دولتی امور مهاجرین را بریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سکرتریت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان مورد تصویب قرار داد.
متعاقباً، وزیر امور داخله میعاد اعتبار پاسپورت عادی را برای متقاضیان که سن قانونی (18) سال را اکمال نموده برای مدت ده سال به قیمت مبلغ (9500) افغانی و برای خورد سالان سن زیر هجده سال برای پنج سال به قیمت مبلغ (5000) افغانی و برای آنعده اشخاصی که خواهان اخذ پاسپورت در یکروز هستند تحویلی دو چند قیمت پیشنهادی پاسپورت را به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تصویب طرح پیشنهادی وزارت امور داخله، آن وزارت را موظف نمود تا هر چه عاجل کمبود پاسپورت را در ولایات کشور مرفوع نموده و به همکاری وزارت عدلیه در تعدیل قانون پاسپورت طبق طرح تصویب شده اقدام نماید.

سپس، سرپرست وزارت معارف استملاک موازی شش جریب زمین واقع قریه پشکی مرکز ولایت نورستان ملکیت محمد امین به قیمت مجموعی مبلغ (2.4) ملیون افغانی که بالای آن دارالمعلمین آن ولایت اعمار گردیده به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.

بعداً، سرپرست اداره مستقل ارگان های محل استملاک موازی دو جریب و ده بسوه زمین ملکیت حاجی عبالصبور به قیمت مجموعی مبلغ پانزده ملیون و پنجصد هزار افغانی که بالای آن مکتب نسوان قریه تیگری ولایت لغمان اعمار گردیده به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری افغانستان نسبت بلند بودن قیمت، استملاک زمین متذکره را مورد تصویب قرار نداده، وزارت معارف، اداره مستقل ارگان های محل، اداره مستقل اراضی افغانستان و والی ولایت لغمان را موظف نمود تا به تبادله زمین متذکره اقدام نموده و در صورت عدم تدارک زمین، قیمت عادلانه استملاک را تعیین نمایند.
در ادامه جلسه، سرپرست وزارت حج و اوقاف، تقاضای جمعیت افغانی سره میاشت را مبنی بر تصویب مجدد فیصله سال قبل شورای وزیران در مورد جمع آوری اعانه مبلغ یکهزار افغانی از هر یک زایرین بیت الله شریف به منظور تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

سپس، وزیر امور خارجه قرارداد صدور برق از جمهوری اسلامی ایران به ولایات فراه و نیمروز و الحاقیه شماره 3 قرارداد مورخ 22/10/1381 خریداری برق از کشور ایران جهت تمدید اعتبار و افزایش حجم و تعرفه فروش برق را به جلسه مطرح که در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان د افغانستان برشنا شرکت را موظف نمود تا قرارداد متذکره را از نگاه تخنیکی و قیمت خرید و فروش برق را تحلیل اقتصادی نموده از نتیجه با ارایه ارقام به جلسه کابینه گزارش دهد.
به همین ترتیب، وزیر امور خارجه موافقتنامه بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه، اسناد رسمی مساعدت بلاعوض مبلغ دو ملیارد و چهار صد ملیون ین جاپان برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان و تفاهمنامه میان وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، پوهنتون هرات و سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل در رابطه به تمویل و تجهیز لیلیه محصلان اناث پوهنتون هرات را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
در اخیر جلسه معاون اول ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، مشکلات تدریسی استادان و محصلین پولیتخنیک کابل ناشی از تدویر مجالس متعدد در تالار لویه جرگه، عبور و مرور شفاخانه دو صد بستر وزارت امور داخله و مردم از داخل محوطه پولیتخنیک کابل و استفاده متداوم ستره محکمه از جمنازیوم پوهنتون را به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ایجاد فضای مناسب تدریسی به استادان و محصلین آن پوهنتون فیصله بعمل آورد تا از تالار لویه جرگه صرف به روزهای ملی استفاده بعمل آید، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وظیفه سپرده شد تا به استثنای روزهای ملی در سایر اوقات تالار را بدسترس ارگان های دولتی و سایر متقاضیان قرار ندهد.

به همین ترتیب به وزارت های امور داخله، تحصیلات عالی و شاروالی کابل وظیفه سپرده شد تا راه عبور و مرور شفاخانه دو صد بستر و عامه مردم را به استثنای ساکنین بلاک های رهایشی استادان پوهنتون پولیتخنیک کابل از محوطه آن پوهنتون مسدود نموده و از ستره محکمه تقاضا بعمل آمد تا جمنازیوم آن پوهنتون را هر چه سریعتر تخلیه نماید.


شریکول