د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، 12 کب ۱۳۹۳

۱۲ کب ۱۳۹۳

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان شام روز سه شنبه مورخ 12 حوت سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و رئیس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث از اجراآت انجام شده ارگانهای دولتی در رابطه به نجات اهالی از زیر برف کوچ ها، مساعدت رسانی برای مصدومین حادثات برف کوچ ها و سیلاب ها در ولایات کشور به جلسه معلومات داده افزودند؛

پاک کاری برف کوچ ها در ساحات مختلف ولایت پنجشیر به شدت جریان داشته و ولسوالی دره الی اخیر آبشار و دره پریان طی سه روز آینده پاک کاری خواهد گردید. همچنان ارتباط مخابراتی با تماماً نقاط و دره های ولایت پنجشیر تأمین گردیده و به نقاط صعب العبور مساعدت های دولت و کشورهای دوست توسط هلیکوپتر انتقال گردیده است.

شخصیت های سیاسی، تجار ملی کشور و دولت های پاکستان و ترکیه جهت کمک به آسیب دیده گان، مساعدت های نقدی و جنسی خویش را اهدا نموده، حسابات بانکی جداگانه در مرکز کابل و در ولایت پنجشیر جهت جمع آوری مساعدت ها افتتاح که تا کنون مبلغ چهارصد هزار دالر مساعدت ها در حساب متذکره انتقال گردیده است.
حادثه اخیر باعث تخریب ساحات زراعتی، از بین رفتن اشجار و مواشی و پایه های برق، بند های کوچک و سرک ها گردیده است که ایجاب پلانگذاری بعدی را مینماید.

بعداً رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در رابطه به خسارات ناشی از برف کوچ در ولسوالی دولت شاهی ولایت تخار به جلسه معلومات داده افزودند؛ دراین حادثه به تعداد 16 تن اهالی محل شهید گردیده، نیرو های پاک کاری به محل اعزام و مساعدت های دولت به آن ولسوالی انتقال یافته است.

ایشان از هماهنگی و همکاری بموقع ارگانهای دولتی بخصوص وزارت های دفاع ملی، امور داخله، احیأ و انکشاف دهات، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صحت عامه، سایر ارگانهای دولتی و متنفذین محل ابراز سپاس و خرسندی نمودند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید گزارش رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، ذیلاً فیصله بعمل آورد؛
• والیان ولایات آسیب دیده بحیث رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث ولایت مربوطه مسؤولیت دارند تا از چگونگی تلفات، خسارات، ضرورت های عاجل و چگونگی توزیع مساعدت ها به مستحقین به کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث یومیه راپور دهند.

  • وزارت های احیأ و انکشاف دهات و فواید عامه پروژه های تخریب شده عرصه کاری خویش را فهرست و پلان احیای مجدد آن را طرح نمایند.
  • وزارت امور شهرسازی به همکاری شاروالی ولایت پنجشیر منازل تخریب شده را سروی و بررسی نموده، طرح نقشه های تپیک منازل رهایشی را ترتیب، محاسبه حد اقل وجوه پولی مورد نیاز اعمار آن را با در نظرداشت چگونگی مساعدت دولت در سه کتگوری (حد اقل، حد اوسط و حد اعظم مصارف) تثبیت نماید.

بعداً سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح تقویم سال 1394 را به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ در تقویم متذکره، به تعداد 16 روز ملی و مذهبی رخصتی عمومی بوده، علاوتاً به تعداد 37 روز ملی، تاریخی و بین المللی شامل که رخصتی نمیباشد. ایشان افزودند؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ روز 28 ثور را روز بین المللی موزیم و روز 16 ثور را به نام روز قلم تقاضأ نموده اند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه، تقویم سال 1394 را با ایزاد روز موزیم و قلم در تقویم متذکره مورد تصویب قرار داد.

در ادامه جلسه، سرپرست وزارت عدلیه فیصله های کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را در موارد ذیل به جلسه مطرح نمود؛

  • طرح تعدیل و حذف در برخی از مواد هشتم، هفتاد و هفتم، هشتاد و دوم و نودم قانون تدارکات؛
  • طرح قانون سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی بداخل (7) ماده؛
  • طرح تعدیل مواد سوم، یازدهم، هفتم، چهاردهم، بیست و یکم، سی و هشتم، پنجاهم، پنجاه و یکم و شصت و نهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم؛
  • طرح تعدیل مواد پنجم، نهم و یازدهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم؛
  • طرح تعدیل در مواد سوم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و هفدهم مقرره حق الاجرت میدان هایی هوایی و تاسیسات هوانوردی؛

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث پیرامون تعدیلات یاد شده، موارد فوق را مورد تائید و تصویب قرار داده، وزارت های عدلیه، دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا به منظور تحت پوشش قرار دادن ارگانهای قوای مسلح کشور در یک قانون واحد، قانون امور ذاتی افسران و بریدملان را مجدداً بازنگری نموده، طرح قانون واحد را برای ارگانهای قوای مسلح کشور ترتیب و طی مراحل نمایند.

در ادامه، سرپرست وزارت عدلیه چگونگی تحقق پلان تقنینی سال 1393 را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛
در سال 1393، به تعداد 35 مورد اسناد تقنینی شامل 26 مورد قانون و 9 مورد مقرره شامل پلان تقنینی بوده که از جمله 8 مورد آن طی مراحل، ولی نسبت اولویت دادن وزارت ها و ادارات به 26 مورد اسناد تقنینی جدید، به تعداد 26 مورد اسناد تقنینی شامل پلان سال 1393 طی مراحل نشده و از جانبی، طرح قوانین تشکیلات اساسی دولت، گمرکات، شاروالی ها و کارکنان خدمات ملکی و طرح اساسنامه شرکت احداث شهر جدید کابل نسبت بعضی از مشکلات از چندین سال بدینسو طی مراحل نگردیده که در این زمینه از کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طالب هدایت شدند. همچنان ایشان در زمینه طرح پلان تقنینی سال 1394 از وزارت ها و ادارات دولتی تقاضأ بعمل آورد تا هر چه سریعتر اولویت های تقنینی خویش را در سال 1394 ترتیب و به وزارت عدلیه ارسال نمایند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه با ابراز سپاس از وزارت عدلیه در راستای طی مراحل اسناد تقنینی در سال 1393، آن وزارت را، موظف نمود تا با درنظرداشت 26 مورد قوانین باقیمانده سال قبل، پنج مورد قوانین که در طی مراحل آن تاخیر رونما گردیده و اولویت سال 1394 وزارت ها و ادارات دولتی، طرح پلان تقنینی سال 1394 را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در اخیر جلسه، وزیر امور خارجه سه مورد معاهدات بین المللی را به جلسه ارایه نمود که از آن جمله، موافقتنامه همکاری استراتیژیک و دوستی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه مورد تائید کابینه ج.ا.ا قرارگرفته، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت های امور خارجه، تحصیلات عالی و عدلیه را موظف نمود تا تفاهم نامه میان وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان شفاخانه تدریسی چشم پوهنتون طبی کابل، کورس های مدیریت صحت عامه و ریسرج افغانستان و بنیاد Fred Hollows و مجتمع انستیتوت چشم پشاور پاکستان را از لحاظ نگارش ادبی و محتوایی بازنگری نموده، به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

به همین ترتیب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت عدلیه را موظف نمود تا تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه همکاری های بین المللی آلمان را بازنگری نموده، بعد از تائید آن وزارت به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در اخیر جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت ها و ادارات دولتی را اکیداً موظف نمود تا در عقد معاهدات بین المللی احکام قانون معاهدات بین المللی بخصوص مواد چهارم و هفتم قانون متذکره را جداً رعایت نموده، معاهدات بین المللی را بعد از تائیدکتبی وزارت امور خارجه و توافق کتبی وزارت عدلیه غرض اتخاذ تصمیم به جلسات کابینه ارایه نموده، فیصله بعمل آورد تا طی مراحل معاهدات بین المللی در وزارت ها و ادارت مستقل دولتی بیشتر از دو هفته معطل نگردد.


شریکول