د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۲۹ کب ۱۳۹۷

۲۹ کب ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرارسیدن نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به اعضای کابینه و کافه ملت افغانستان تبریک و تهنیت گفته، سال نو را سال صلح، رفاة اقتصادی، توسعه و آبادی برای مردم افغانستان آرزو نمود.

در ادامه جلالتمآب شان اشتراک محترمان وحید عمر مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک و داکتر سمیع حامد مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور نوآوری را به جلسه کابینه خیر مقدم گفته، ضمن آرزوی موفقیت در امور محوله؛ از تلاش‌ها و پشت کارشان یاد آوری نموده و به وزارت ها ذیربط هدایت فرمودند تا در مسایل مربوط با مشاورین محترم همآهنگی لازم نمایند تا از تجارب شان در خصوص مسایل چون؛ اطلاع دهی، روابط عامه، استراتیژیک و نو آوری استفاده همه جانبه صورت گیرد.

هکذا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد سفرهای اخیر شان به کشور آذربایجان و امارات متحده عربی یاد آوری نموده و هدف این سفرها را بازاریابی برای تولیدات داخلی افغانستان خوانده و اضافه نمودند؛ کشور آذربایجان و امارات متحده عربی آمادة خریداری محصولات افغانستان بوده که برای استفاده از این فرصت ضرورت به ایجاد برنامه های همه جانبه جهت تقویه تولیدات و پروسس پیداوار کشور می‌باشد چنانکه در سفر کشور ترکمنستان تفاهم صورت گرفت تا در مقابل واردات بعوض پول؛ اجناس صادر گردد؛ همچنان روی اهمیت و توجه برای توسعه امور مربوط به دهلیزهای هوایی، راه لاجور و بندر چابهار هدایات لازم ارشاد فرمودند.

به همین ترتیب، ایشان جهت جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی احتمالی به مراجع ذیربط هدایات لازم اصدار نموده، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث را موظف نمود تا سیستم رسیده گی به حوادث را طور ۲۴ ساعته ایجاد و اطلاع دهی میان مرکز و ولایات را تعمیم بخشد.  

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح مقررة تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات را به جلسه ارایه نموده، افزودند؛ هدف این مقرره فراهم نمودن زمینه نشر اعلانات تجارتی واقعی اجناس و خدمات و حمایت مستهلکین از طریق جلوگیری از نشر اعلانات تجارتی غیر واقعی اجناس و خدمات بوده که این طرح توسط کمیتۀ قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح مقرره متذکره را در همکاری با وزارت صنعت و تجارت و شاروالی کابل با در نظر داشت نکات اصلاحی اعضای کابینه مورد بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

سپس ایشان، طرح مقررة تنظیم خدمات شبکة دیجیتلی برای تلویزیون ها را به جلسۀ ارایه و اضافه نمودند؛ این طرح به هدف استفاده مؤثر از طیف فریکونسی رادیویی به حیث منبع کم یاب ملی، رعایت میثاق ها و تعهدات بین المللی راجع به انتقال سیستم انالوگ به دیجیتل، تقویه بخش اطلاع رسانی و ترویج رقابت، دسترسی همگانی به شبکه های بیشتر تلویزیونی تدوین و از جانب کمیتۀ قوانین نیز مورد تائید قرار گرفته است.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان؛ طرح مقرره تنظیم خدمات شبکة دیجیتلی برای تلویزیون ها را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طی جلسه تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری و به اشتراک وزیر مالیه، رئیس احصائیه و معلومات و مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور سیاسی و منطقوی با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه؛ تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح مقرره معاش و امتیازات اعضای کادری علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی را به جلسه مطرح نموده و اضافه نمودند؛ طرح متذکره به هدف تعیین اندازه معاش بست و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی، تشویق اعضای متذکره به وظایف مدیریتی در وزارت تحصیلات عالی و جلوگیری از فرار آنان از موسسات تحصیلات عالی دولتی ترتیب گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه؛ طرح مقرره متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را به همکاری وزارت های تحصیلات عالی و مالیه با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

بعداً رئیس عمومی جمعیت افغانی سره میاشت گزارش صورت مصرف اعانة حجاج برای تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب بابت سال ۱۳۹۷ را به جلسه ارایه و علاوه نمودند؛ در مجموع از زایرین حج بیت الله شریف مبلغ (۲۸۷۶۰۰۰۰۰) دو صد و هشتاد و هفت ملیون و ششصد هزار افغانی به حساب این اداره انتقال که از پول متذکره به تعداد (۱۸۲) تن مریضان مصاب به سوراخ قلب در شفاخانه های داخل و خارج کشور تداوی گردیده است.

همچنان ایشان تقاضای جمع آوری سه تا پنج هزار افغانی اعانه از زایرین بیت الله شریف در سال ۱۳۹۸ و انتقال آن غرض بنیه مالی جمعیت افغانی سره میاشت را به جلسه مطرح نمود.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید گزارش صورت مصرف اعانه حجاج برای تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب، وزارت ارشاد، حج و اوقاف را موظف نمود تا در سال ۱۳۹۸ از زایرین که برای بار اول به حج بیت الله شریف سفر مینماید مبلغ یکهزار افغانی و از آنعده زایرین که بیشتر از یکبار سفر مینماید مبلغ پنج هزار افغانی را طور اعانه جمع آوری و به حساب جمعیت افغانی سره میاشت انتقال نماید.

همچنان کابینه جمهوری اسلامی افغانستان؛ مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور نوآوری را موظف نمود تا به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی؛ طرح ها و ابتکارات جدید شان را جهت جمع آوری کمک ها غرض تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نمایند.

سپس رئیس عمومی و سکرتر جنرال جمعیت افغانی سره میاشت طرح آن جمعیت مبنی بر چگونگی ایجاد انگیزه غرض ظرفیت سازی شفاخانه های داخل کشور بخصوص شفاخانه های سکتور خصوصی جهت تداوی مریضان مصاب به سوراخ قلب را به جلسه مطرح و ایشان ضمن ارایه معلومات در مورد پیشینۀ تداوی مریضان مصاب به سوراخ قلب در موارد مختلف چون بسیج مالی، انکشاف قوای بشری و انکشاف موسسه­یی در این عرصه؛ پیشنهاداتی چون ایجاد یک نهادی برای جذب متخصصین افغان بیرون مرزی یا استخدام متخصصین برای اکمال کدرهای داخلی، تقویۀ سرمایه گذاری در بخش اداره صحی و انجنیری طبی، تقویۀ بخش انستیتوت قلبی علی آباد، تمرکز بر انتقال ظرفیت به یکی از ولایات بزرگ، تشکیل گروه کاری دولت و شرکای مختلف دارای ظرفیت تحت رژیم مشارکتی را عنوان نمود.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان؛ ضمن تائید طرح متذکره، جمعیت هلال احمر افغانی را موظف نمود تا به همکاری وزارت صحت عامه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور نوآوری؛ ابعاد مالی طرح را بررسی نموده، پلان عمل آنرا ترتیب و جهت ایجاد ظرفیت ها با اتحادیه های طبی افغانها در خارج کشور تفاهم نموده، همچنان با اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری جهت اعمار مکان رهایشی برای سهولت بود و باش متخصصین این عرصه که از خارج دعوت میگردند با در نظر داشت کمترین هزینه همآهنگی لازم نماید.

متعاقباً، استملاک و جبران خساره ملکیت اشخاص شامل (ساختمان ها، اشجار و زمین) محل نصب پایه های مسیر پروژه تمدید لین انتقال برق ۲۲۰ کیلو ولت از ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل الی سرحد ولایت لوگر توسط سرپرست وزارت انرژی و آب، استملاک موازی (۱۵۶.۹) متر مربع زمین ملکیت اسامی خان محمد که تحت اعمار سرک ناحیه دوم شهر قندهار توسط رئیس عمومی ادارۀ ارگانهای محلی و تقاضای تصویب قیمت زمین و ساختمان های مسیر سرک بدیل وزیر محمد اکبر خان (بی بی مهرو الی قلعه موسی) و لایحۀ قیمت گذاری آن ساحه توسط سرپرست ادارۀ انکشاف زون پایتخت به جلسه مطرح که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

متعاقباً معین شهر سازی وزارت شهرسازی و اراضی تقاضای خریداری (۱۵۹۸) متر مربع زمین ریاست عمومی امنیت ملی جوار فابریکه تولید نوشابه های غیر الکولی شرکت الکوزی انترنشنل از سوی آن شرکت را به جلسه پیشکش که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب ایشان، تعدیل موازی ده جریب زمین ساحه سبز به ساحه صنعتی ملکیت فابریکه پخته طلای سفید افغان واقع پارک صنعتی ولایت هرات و ویزه ساحات فاز اول، دوم و سوم آن پارک را به جلسه مطرح و علاوه نمودند؛ به منظور تحقق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، هیئتی در زمینه توظیف و هیئت مذکور تعدیل پیشنهاد شده را از نگاهی اقتصادی برای مردم هرات مفید تلقی نمودند که اداره حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت و تجارت به آن ابراز موافقه نموده است، همچنان تذکر دادند که فاز اول، دوم و سوم ساحۀ صنعتی پارک متذکره قبلاً تطبیق گردیده و هنوز ویزۀ این وزارت را اخذ نکرده است.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تعدیل موازی ده جریب زمین ساحه سبز ملکیت فابریکه پخته طلای سفید افغان واقع پارک صنعتی ولایت هرات را به ساحه صنعتی و ویزه ساحات فاز اول، دوم و سوم آن پارک را مورد تصویب قرار داد.

به همین ترتیب معین شهر سازی وزارت شهرسازی و اراضی به تعداد (۱۶) مورد انتقال زمین جهت اعمار تأسیسات زیربنایی چون شفاخانه، هنگر، بلاک های رهایشی، باغ، شهرک معلمین، گدام ذخایر استراتیژیک غله جات، پوهنتون، تطبیق پلان انکشافی شهری و سایر موارد در مرکز و ولایات کشور را به جلسه مطرح که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

در اخیر جلسه وزیر امور خارجه (۱۰) مورد معاهدات بین المللی را به جلسه پیشکش که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

 

 


شریکول