د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۴ غویی ۱۳۹۸

۰۵ غویی ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

ابتدا جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بازدیدشان از جریان بازسازی مسجد عیدگاه به اعضای کابینه معلومات ارائه نمود و از کارکردهای اداره زون پایتخت در جهت بازسازی این بنای اسلامی و تاریخی کشور ستایش به عمل آورد. همچنین جلالت‌مآب‌شان از وزارت‌های دفاع ملی و ترانسپورت جهت رسیدگی به موقع و بازسازی پل ساحه کمپنی غرض رفع مشکلات شهروندان قدردانی نمود.

طبق اجندا، معین مالی وزارت مالیه گزارش چگونگی مصرف بودجه، تأدیات پروژه‌ها و چگونگی اجرای معاشات کارکنان دولت طی چهار ماه اول سال مالی ۱۳۹۸ را به جلسه مطرح و اضافه نمود که مصارف بودجه انکشافی طی چهار ماه گذشته مبلغ ۲۴.۶۹ ملیارد افغانی بوده که نظر به سال قبل ۱۳٪ تزیید را نشان می‌دهد، همچنین معاشات کارکنان دولت در ماه جدی صرف توسط ۷ اداره اجرا گردیده بود که در ماه‌های بعدی تمام ادارات معاشات خویش را از بودجه عادی اجرا نموده‌اند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش وزارت مالیه را مورد تأیید قرار داد و اداره ارگان‌های محلی را موظف نمود تا گزارش چگونگی اجرای معاشات شاروالی‌ها را ترتیب و به جلسه بعدی کابینه ارائه نماید.

متعاقباً وزیر اقتصاد گزارش پروژه‌های انکشافی دولت طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ را به جلسه ارائه و اضافه نمود که طی سال مالی ۱۳۹۸ دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت تحقق اهداف انکشافی خویش به تعداد ۵۹۸ پروژه انکشافی را منظور که شامل ۵۳۹ پروژه انتقالی و ۵۹ پروژه جدید بوده و از آن جمله بیشترین پروژه‌ها به سکتور زیربنایی اختصاص یافته است. ایشان در مورد پروژه‌های تکمیل‌شده، تحت کار، تحت پروسه تدارکاتی، متوقف و آغازناشده معلومات داد و جهت رفع چالش‌های موجود پیشنهادهای عمده چون؛ بررسی و پیگیری تطبیق و مصرف بودجه پروژه‌های انکشافی توسط شخص اول واحدهای بودجوی، جداسازی پروسه پلانگذاری و بودجه‌سازی، در نظر گرفتن بودجه مشخص تحت کُد بودجوی غرض مطالعات مقدماتی و دیزاین پروژه‌ها و تمرکز روی تمام گزینه‌های صرفه‌جویی در بودجه عادی ادارات را به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، گزارش و پیشنهادهای وزارت اقتصاد را مورد تأیید قرار داد و وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا گزارش، دلایل و پلان مصرف آن عده پروژه‌هایی خویش را که تحت کار، تحت پروسه تدارکات، متوقف و یا بودجه آن به مصرف نرسیده است، ترتیب و به جلسه خاص تحت نظر مقام عالی ریاست‌جمهوری و اشتراک رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، وزرای مالیه و اقتصاد ارائه نمایند. همچنین وزارت مالیه کُد بودجوی را غرض مطالعات مقدماتی، اقتصادی، اجتماعی، امکان‌سنجی و دیزاین پروژه‌ها ایجاد و کمیته مشترک از وزارت‌های مالیه اقتصاد، اداره عالی بررسی و ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری روی گزینه‌های مناسب صرفه‌جویی در بودجه عادی تمرکز نموده و گزارش خویش را به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارائه نماید.

سپس سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد آن وزارت مبنی بر تقاضای جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا پیرامون انتقال چند قلم آثار دوره بودایی را جهت نمایش در آن کشور به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً سرپرست وزارت معادن و پترولیم تفاهمنامه انتقال فابریکات سمنت غوری از بدنه آن وزارت را به اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً معین مسلکی وزارت عدلیه گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه را به جلسه مطرح و اضافه نمود که آن وزارت طی سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۰۹ سند تقنینی را تسوید نموده که تعدادی از آنها شامل پلان و تعدادی دیگری خارج از پلان طی مراحل گردیده است، همچنین برای سال ۱۳۹۸ طی مراحل ۷۳ سند پلان گردیده است که از آن جمله، به تعداد ۳۰ مورد قانون، ۳۶ مقرره، ۲ اساسنامه و به تعداد ۵ مورد تعدیلات در قوانین می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن سپاس و قدردانی از کارکردهای وزارت عدلیه در این عرصه؛ گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ وزارت عدلیه را مورد تأیید قرار داد.

به همین ترتیب، ایشان طرح قانون کادر تخصصی طبی را به جلسه مطرح نمود که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح مذکور را در جلسه به اشتراک وزرای تحصیلات عالی و صحت عامه با حضورداشت معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و آن را به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

در ادامه ایشان، طرح تعدیل نام اساسنامه تصدی امنیتی را به تصدی ملی محافظت عامه که در جلسه کمیته قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته بود، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

سپس تقاضای وجوه استملاک و جبران خساره ملکیت اشخاص در ولایات لوگر و پکتیا که املاک‌شان تحت پرورژه انتقال لین ۲۲۰ کیلو ولت قرار گرفته است، توسط سرپرست وزارت انرژی و آب و تقاضای منظوری وجوه استملاک ملکیت اشخاص تحت پروژه‌های سرک لین دوم کابل – جلال‌آباد، سپری – سرخرود و سرک مسیر دره صوف یکاولنگ بخش ولایت بامیان توسط وزیر ترانسپورت به جلسه مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه ارائه شد که مورد تأیید قرار گرفت.


شریکول