د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

راپورونه

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۵ کب ۱۳۹۳
۰۵ کب ۱۳۹۳

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان شام روز سه شنبه مورخ 5 حوت سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۱۴ لړم ۱۳۹۳
۱۴ لړم ۱۳۹۳

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۱ لړم ۱۳۹۳
۰۱ لړم ۱۳۹۳

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان شام امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۲۲ تله ۱۳۹۳
۲۲ تله ۱۳۹۳

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان، با حضور داشت جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی

د ملي وحدت حکومت د کابینې غونډې لومړنی راپور، ۱۰ تله ۱۳۹۳
۱۰ تله ۱۳۹۳

نخستین جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دور سوم ریاست جمهوری، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد و آروزی سعادت

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۱۳ زمری ۱۳۹۵
۱۳ زمری ۱۳۰۵

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان عصر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.