د جمهور رئیس خبرې
د اسلامي نظام اساس «عدالت» جوړوي. حکومت د عدالت د ټینګښت لپاره پرېکنده اراده لري او هڅه کوي، چې په ټول هېواد کې تاریخي محرومیتونو ته د پای ټکی کېږدي.

له ژمنې تر عمل - په تېرو څلورو کلونوکې په ملي پانګه د ځمکو بدلول

۲۰ لړم ۱۳۹۷


شریکول