افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 

۰۹ سرطان ۱۳۹۸

 
اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی فیض‌الله کاکړنی تشقی رتبه بستیده افغانستان جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری نینگ رئیسی صفتیده منظور قیله‌من.
 
اولرگه الله دن موفقیتلر تیله‌یمن.
 
افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی 
محمد اشرف غنی
 
 


اولَش