افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 

۲۸ سرطان ۱۳۹۹

 
اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی محمد شاکر کارگرنی افغانستان جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری نینگ رئیسی صفتیده منظور قیله‌من.
 
اولرگه الله دن موفقیتلر تیله‌یمن.
 
افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی 
محمد اشرف غنی
 
 
 


اولَش