افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ دولت نینگ تینچلیک ایشلری بوییچه خاص نماینده سی تعیینی حقیده‌­گی فرمانی

۰۸ سرطان ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ 64- ماده سی 13- فقره سی گه بناَ حرمتلی عبدالسلام رحیمی نی رتبه دن تشقری بست ده کابینه ییغینلری، ملی خوفسیزلیک کینگشی، کمیسیونلر و عالی کینگشلرده آلدینگی حق و امتیازلری سقلنگن حاده جمهور رئیس نینگ خاص نماینده سی و دولت نینگ تینچلیک ایشلری بوییچه وزیری صفتیده منظور قیله‌­من. ایشلریگه الله دن موفقیتلر تیله­‌یمن.

محمد اشرف غنی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی


اولَش