افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری عمومی ریاستی تشکیلاتیده حکومتدارلیک و برنامه لر معاونیتی ایجادی باره­‌سیده‌­گی فرمانی

۰۸ سرطان ۱۳۹۸

حکومت نینگ ایش برنامه لری یخشیلنیشی، تعقیبی و بو باره‌­ده قوله‌­یلیک یره­‌تیلیشی همده جمهور رئیسلیک عالی مقامی بویروغلری و برنامه لری نتیجه سی تطبیقی گه تمرکز قیلیش اوچون قوییده‌­گی موردلرنی منظور قیله‌­من:

  • جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری عمومی ریاستی تشکیلاتیده حکومتدارلیک و برنامه لر معاونیتی ایجادی و رتبه دن تشقری بیر بست یره­‌تیلیشی؛
  • محمد هارون چخانسوری نی رتبه دن تشقری بستده حکومتدارلیک و برنامه لر معاونی  صفتیده تقرر ایتیلیشی و افغانستان اسلامی جمهوریتی کابینه و کینگشلر ییغینی گه قتنشه‌­آلیشی؛
  • حکومتدارلیک و برنامه لر معاونیتی نینگ قوییده‌­گی تشکیلی منظوری:

            - کابینه ایشلری نینگ انسجام ریاستی

            - جمهور رئیسلیک عالی کینگشلری هماهنگلیک ریاستی

            - عالی مقامی هدایت و بویروغلری نینگ تعقیب ریاستی

            - جمهور رئیسلیک تشریفات ریاستی

            - عالی مقامی خاص سکرتریتی واحدی

 

محمد اشرف غنی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی

 

 

 

 

 


اولَش