افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ تشقی بیر بست ایجاد ایتیشی

۰۹ سرطان ۱۳۹۸

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ تشقی بیر بست ایجاد ایتیشی و اوشبو بستده افغانستان جمهور رئیسلیگی بویوک مصلحتچیسی تقرری حقیده‌گی بویروغی

اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی حکمی اساسیده تشقی بیر بست ایجاد ایتیشی و حرمتلی سید شاه حسین مرتضوی نی افغانستان جمهور رئیسلیک عالی مقامی نینگ فرهنگی ایشلر بویوک مصلحتچیسی همده کابینه ییغینلری و جمهور رئیسلیک عالی مقامی نینگ تیگیشلی برچه کینگشلریگه قتنشیش حققی بیلن اوشبو بستده منظور قیله‌من.
اولرگه الله دن موفقیتلر تیله‌یمن.


افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی


اولَش